De cultuurhistorische vereniging van Dwingeloo

STICHTING  DWINGELS  EIGEN

Dwingels Eigen is ontstaan uit een contactgroep, die in 1985 in het leven is geroepen door de ‘Stichting Het Drentse Boek’. Deze contactgroep zou als ‘doorgeefluik’ moeten functioneren naar het gemeentebestuur en de bevolking van Dwingeloo, betreffende allerlei cultuurhistorische zaken. Zes enthousiaste Dwingelers hebben toen de schouders eronder gezet, te weten: Elly Bolding-Zantinge, Janny Scholten-Wemmenhove, Henk Barelds, Harm Boer, Reinder Smit en Albert Uneken. Op 12 maart 1986 is de oprichtingsakte gepasseerd bij de notaris en werd de voorbereidende contactgroep opgeheven. De Stichting Dwingels Eigen was een feit.

4 september 2023

Deelname Rabo ClubSupport

Stichting Dwingels Eigen doet ook dit jaar weer mee aan Rabo ClubSupport, de sponsoractie van de Rabobank.

Lees verder

24 september 2023

Film brand van Dwingeloo 1923

Over de grote dorpsbrand van Dwingeloo in 1923 is een leuke animatiefilm gemaakt.

Lees verder

27 september 2023

Najaarsavond Dwingels Eigen 2023

Dwingels Eigen organiseert een lezing over ruilverkaveling en landschapsontwikkeling

Lees verder
De cultuurhistorische vereniging van Dwingeloo

Uitgelicht

De cultuurhistorische vereniging van Dwingeloo

Radiotelescoop in Lhee

De cultuurhistorische vereniging van Dwingeloo

Oude boterfabriek in Eemster

De cultuurhistorische vereniging van Dwingeloo

Sint Nicolaaskerk in Dwingeloo