Test

Deelname Rabo ClubSupport

Deelname Rabo ClubSupport

Stichting Dwingels Eigen heeft een hele schare trouwe aan donateurs die ons helpen het cultureel erfgoed van de voormalige gemeente Dwingeloo te bewaren en ontwikkelen.

Dwingels Eigen heeft zich ingezet om dit jaar zogenoemde “Stolpersteinen” te leggen op verschillende plaatsen in het dorp. Het betreft hier de aandacht voor de destijds in Dwingeloo woonachtige Joodse burgers die tijdens de 2e Wereldoorlog naar verschillende concentratiekampen zijn afgevoerd. Hiervoor heeft de stichting de nodige onkosten gemaakt. Hoewel we ook enige bijdragen van derden hebben ontvangen, heeft onze stichting dit project financieel zelf ondersteund.

Voor het behoud en de opslag van onze uitgebreide historische kledingcollectie is het nodig dat er voldoende geschikte kledingkasten worden vervaardigd. De inbreng van deze kleding is een dermate groot succes dat het noodzakelijk is dat er extra kledingkasten worden gemaakt

Extra financiële steun voor onze activiteiten is altijd welkom en stem daarom bij de Rabo ClubSupport op ons! Leden van Rabobank Het Drentse Land zijn hiervoor gemachtigd. Stemmen kan via de Rabo App of Rabo Internetbankieren.