Test

Dwingels Eigen viert 7e lustrum

Dwingels Eigen viert 7e lustrum

Op 12 maart 1986 tekenden zes Dwingelers, te weten: Janny Scholten-Wemmenhove, Elly Bolding-Zantinge, Harm Boer, Henk Barelds, Reinder Smit en Albert Uneken, de oprichtingsakte van Stichting Dwingels Eigen. De cultuurhistorisch vereniging van Dwingeloo was geboren. Nu 35 jaar later kunnen we constateren dat Dwingels Eigen uitstekend floreert. Bijna 600 donateurs steunen de stichting en onze activiteiten worden altijd goed bezocht en gewaardeerd. Het fundament hiervoor is een viertal doelstellingen die heden ten dage nog steeds het uitgangspunt zijn voor de ideeën die door het bestuur worden gevormd. De doelstellingen zijn:

- het behartigen van de historische en culturele belangen in de voormalige gemeente Dwingeloo en de kennis ervan bevorderen;

- het inzetten voor het behoud en het oprichten van historische monumenten;

- het bewaren van foto’s, archivalia, kledij, gebruiksvoorwerpen etc. en de belangstelling voor de geschiedenis van de voormalige gemeente Dwingeloo stimuleren;

- het gebruik van de streektaal bevorderen in de ruimste zin van het woord.

Naast vele georganiseerde lezingen, rondleidingen, kledingshows, radio- en tv-optredens, feesten en Kiekiesdagen, zijn er tal van objecten en publicaties die een blijvende herinnering zijn aan deze 35 jaar. Zoals: het beeld van de Juffer van Batinge, de plaquettes aan de Franse huizen en Heuvelenweg 45, de pomp bij de Franse huizen, het monument nabij het Holtien, het Batinger schut, toeristische informatiepanelen bij Batinge en Oldengaerde, herinneringsbanken op de brink en de zeven buurtschappen, het uitbrengen van ons periodiek en vele boeken.

Deze week hadden wij dit jubileumjaar willen starten met een feestavond. Helaas moeten we die doorschuiven naar begin volgend jaar. We gaan er vanuit dat in de loop van deze zomer de overige onderdelen van het feestprogramma weer worden opgepakt. U hoort dan van ons.

Graag wil het bestuur u bedanken voor uw steun en zien wij u terug bij één van onze komende evenementen!

Op de foto, bij de onthulling van de Juffer van Batinge in 1997, staan: Reinder Smit, Remmelt Booij, Janny Scholten-Wemmenhove, Elly Bolding-Zantinge, Ans Klok-Wuffen en Bart Popken.