Test

Najaarsavond Dwingels Eigen

Najaarsavond Dwingels Eigen

HELAAS KAN DE NAJAARSAVOND NIET DOORGAAN!!

Door de maatregelen die de regering op dinsdagavond genomen heeft, ziet het bestuur af om deze avond door te laten gaan. Mede door de 1.5 meter afstand die weer in acht genomen moeten worden. Wanneer de versoepelingen het weer toelaten zullen wij het weer op de agenda zetten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Sint Anthoniegilde is een eeuwenoude instelling dat zich vroeger bezig hield met de armenzorg binnen de gemeente Dwingeloo. Ook tegenwoordig komt het Sint Anthoniegilde nog jaarlijks op 17 januari bijeen. Gildebroeder Egbert Muggen vertelt op deze najaarsavond aan de hand van dia’s en foto’s over de geschiedenis van het gilde. Egbert neemt de originele 17e en 18e eeuwse gildeboeken mee. Tegenwoordig ontvangen lokale sociaal maatschappelijke instanties een gift. Inkomsten worden genoten uit diverse geldpachten en een bijzondere boterpacht waarvan de eerste vermelding dateert uit 1633.

Het tweede deel van avond wordt gevuld met een diapresentatie met historische foto’s uit de collectie van Dwingels Eigen. Indrukwekkend is dat sommige huizen en straten binnen de voormalige gemeente Dwingeloo niet meer te herkennen zijn, maar ook dat veel wel de tand des tijds heeft overleefd. Een aantal foto’s tonen we samen met de huidige situatie.

Aansluitend zal een deel uit de gemaakte film over het “Jubileumfeest Dwingels Eigen 2016” worden getoond.

U bent van harte uitgenodigd.

Wanneer : donderdag 4 november 2021

Waar : Dorpshuis Over Entinghe, Entingheweg 13, Dwingeloo

Tijd : 19.30 – 22.00 uur

Entree : Gratis (Neem uw coronatoegangsbewijs mee)