Test

Voorjaarsavond Dwingels Eigen

Voorjaarsavond Dwingels Eigen

Presentatie over ruilverkavelingen en landschapsontwikkeling in de voormalige gemeente Dwingeloo

Op uitnodiging van Stichting Dwingels Eigen houdt Bernhard Hanskamp op donderdag 30 maart a.s. in dorpshuis Over Entinghe, Entingheweg 13 in Dwingeloo, een lezing over ruilverkavelingen en landschapsveranderingen in de voormalige gemeente Dwingeloo.

Bestonden de essen en de groenlanden er eeuwenlang uit kleine percelen, vanaf de jaren 1920 ging door schaalvergroting het gehele gebied op de schop. Hierbij veranderde het landschap rond de dorpen in de gemeente enorm: akkers werden samengevoegd, wegen werden verlegd, houtwallen verdwenen en nieuwe bosschages kwamen ervoor terug.

Hanskamp laat tevens het temmen en vergraven van de Dwingelerstroom omstreeks 1930 de revue passeren, alsook de ontginning van natuur in het buitengebied voor nieuwe boerenbedrijven en de aanleg van de eerste nieuwbouwwijken midden jaren ’50.

De presentatie begint om 19.30 uur en is gratis voor donateurs van Dwingels Eigen. Andere bezoekers betalen € 2,00. Vooraf aanmelden is niet nodig.