Test

Buurtschap Dieverbrug

Buurtschap Dieverbrug

Dieverbrug, een pleisterplaats, ligt aan weerszijde van de Drentse Hoofdvaart en was daardoor tot de gemeentelijke herindeling deels in de gemeenten Dwingeloo en Diever gelegen. Al in de zeventiende eeuw lag op deze plek de zogenoemde Leggeler Brug over het beekje de Lake. Dit riviertje ontsprong in de Smildervenen en mondde uit in de Dwingeler Stroom ten hoogte van het Koningsschut. Ten behoeve van de turfvaart werd de Lake stapsgewijs gekanaliseerd om rond 1750 geheel op te gaan in de Drentse Hoofdvaart. Tegen de brug was aan de westzijde een sluis gelegen die in 1879 zo’n 300 meter verder stroomafwaarts kwam te liggen.                                                                                                        

Als onderdeel van de marke Leggelo werd Dieverbrug – het gedeelte ten zuiden van de Hoofdvaart – in 1812 ondergebracht bij de gemeente Dwingeloo. Het buurtschap ontstond bij de brug en sluis als een handelsnederzetting en kreeg in 1840 een halte voor de postkoets en een logement voor reizigers. Ook de snikke (trekschuit) op het traject Assen-Meppel had er zijn pleisterplaats. Na 1850 breidde Dieverbrug zich uit met middenstand. Van 1855 tot en met 1924 stond in het buurtschap de ambtswoning van de burgemeester van Dwingeloo. Oude benamingen zijn: Dieverschebrug (1812), Dieverderbrug (1867).  

Dronken ten bedrage van een stuiver                                                                                   

Een leuke anekdote uit de plaats gaat als volgt: rond 1900 had Dieverbrug aan weerszijde van de vaart twee logementen. De toenmalige eigenaren hielden van een borrel. Soms gebeurde het dat de ene logementhouder met een stuiver naar zijn collega aan de overkant ging om een borrel te kopen. Na die gedronken te hebben keerde hij terug naar zijn eigen logement. Enige tijd later kwam zijn collega met dezelfde stuiver over de brug om een borrel te kopen en te drinken, om daarna weer naar zijn eigen pand terug te gaan. De geschiedenis herhaalde zich op een dergelijke dag; de stuiver ging over de Vaart heen en weer en de beide mannen werden dronken ten bedrage van een stuiver.