Test

Contact

Stichting Dwingels Eigen wil graag haar archief uitbreiden. Als u oude foto's, aktes, gebruiksvoorwerpen, krantenartikelen, verenigingsgegevens (bijv. notulen), films, enz., betreffende de voormalige gemeente Dwingeloo en haar bewoners heeft en deze aan ons beschikbaar wilt stellen, eventueel om te kopiëren of in bruikleen te geven, dan zijn wij daarin zeer geïnteresseerd.

Stichting Dwingels Eigen heeft ook een zeer uitgebreide kledingcollectie uit vroegere jaren, soms wel meer dan 100 jaar oud. Tijdens onze kledingshows kunnen belangstellenden hier van genieten. Ook kan men deze tijdens de jaarlijkse kiekiesdag in onze eigen kledingruimte in dorpshuis "Over Entinghe" bewonderen.

Naast de kledingcollectie en oude gebruiksvoorwerpen heeft Stichting Dwingels Eigen een heel groot foto-archief. Via deze website kunt u daar kennis van nemen, maar deze kunnen ook tijdens de kiekiesdag worden ingezien. Als u belangstelling voor een bepaalde foto heeft kunt u daar voor een vergoeding van € 5,00 een exemplaar van ontvangen.

Voor al deze zaken of als u anderszins vragen heeft over de Stichting Dwingels Eigen of met ons in contact wilt komen, kunt u gebruik maken van bijgaand contactformulier.

Hier onder plaatsen wij een aantal links naar websites van andere verenigingen, stichtingen, etc.