Test

Bestuursamenstelling

Om de vele activiteiten die de Stichting Dwingels Eigen jaarlijks organiseert en de werkzaamheden die daarmee gepaard gaan goed uit te kunnen voeren, wordt er naar gestreefd om het bestuur uit minimaal 7 personen te laten bestaan. Uiteraard is er een grote groep vrijwilligers die het bestuur bij de activiteiten en werkzaamheden ondersteunt. Zonder deze vrijwilligers zou de stichting niet kunnen bestaan.

Het bestuur van Stichting Dwingels Eigen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Corry Wolters - Siegers

Secretaris: Erwin de Leeuw

Penningmeester: Jan Hendriks

Leden: Margiena Grooters-Boerhof

Geesje van Dalen - de Weerd

Albert-Jan van Triest

Vacature