Test

Doelstelling

Alle medewerkers van Stichting Dwingels Eigen zijn vrijwilligers. Zij werken met veel enthousiasme aan de volgende doelstellingen:

 • - Het behartigen van de historische en culturele belangen in de voormalige gemeente Dwingeloo en de kennis daarvan bevorderen;
 • - Het behouden en/of weer oprichten van historische monumenten in de voormalige gemeente Dwingeloo;
 • - Het bewaren van het culturele erfgoed van Dwingeloo en de belangstelling daarvoor stimuleren;
 • - Het gebruik van de streektaal bevorderen in de ruimste zin van het woord.

Wij proberen die doelstellingen te bereiken door:

 • - Het verzamelen en bewaren van oudheidkundige voorwerpen die betrekking hebben op de voormalige gemeente Dwingeloo;
 • - Het uitgeven van publicaties over de voormalige gemeente Dwingeloo op het gebied van historie. cultuur en streektaal;
 • - Het vastleggen op schrift, op band en op beeld van plaatselijke gebruiken, het plaatselijke spraakgebruik, enzovoort;
 • - Het verzamelen en bewaren van foto’s, ansichtkaarten en andere documentatie van boerderijen, landschappen en bijzondere gebeurtenissen in de voormalige gemeente Dwingeloo;
 • - Het organiseren van tentoonstellingen, voorstellingen, excursies, lezingen, etc.

De Stichting Dwingels Eigen kan deze doelstellingen alleen dan verwezenlijken, wanneer zij beschikt over voldoende geldmiddelen. Deze worden verkregen uit onder andere:

 • - De bijdrage van donateurs;
 • - Kalenderverkoop;
 • - Sponsoring;
 • - Schenkingen;
 • - Legaten en erfstellingen.