Test

Dwingels Eigen ontvangt foto's meester Boneschanscher

Deze week, eind juni 2020, ontvingen we van oud-Dwingeler Femmie Prikken-Scholten een aantal fraaie foto’s van meester Boneschanscher. Het betreft een klassenuitje op de fiets naar Noordwolde in Friesland. Eén van de foto’s was ons al bekend en is opgenomen in het door Dwingels Eigen in 2006 uitgebrachte boek ‘Uit het album van meester Boneschanscher. Dwingeloo en omgeving in foto’s, ca. 1895 – 1930’. De oudere dame met de grote hoed is de echtgenote van Boneschanscher, Grietje Verwer.

Engelke Jan Boneschanscher (1858 – 1946) kwam in 1883 aan de lagere school van Dwingeloo te staan als hoofdonderwijzer. Veel verhalen zijn over hem bekend, zoals het strenge optreden naar de schooljeugd. Menigeen kwam in het turfhok terecht. Een hobby was fotografie en dit resulteerde in ruim 500 foto’s van o.a. Dwingeloo en omstreken. Ook dorpshistoricus Reinder Smit heeft voor zijn publicaties veelvuldig een beroep gedaan om meester Boneschanschers fotocollectie.

Dwingels Eigen ontvangt foto's meester Boneschanscher

Schooluitje met meester Boneschanscher op de fiets naar Noordwolde (Fr) rond 1915

Dwingels Eigen ontvangt foto's meester Boneschanscher

Schooluitje met meester Boneschanscher rond 1915; oudere dame met hoed is echtgenote van meester Boneschanscher, Grietje Verwer

Dwingels Eigen ontvangt foto's meester Boneschanscher

Schooluitje met meester Boneschanscher omstreeks 1915