Test

Najaarsavond Dwingels Eigen

Najaarsavond Dwingels Eigen

Presentatie over ruilverkavelingen en landschapsontwikkeling in de voormalige gemeente Dwingeloo

De eerder voor 30 maart jl. geplande lezing van Bernhard Hanskamp over de ruilverkavelingen en landschapsveranderingen in de voormalige gemeente Dwingeloo zal nu plaatsvinden op woensdag 27 september a.s. in dorpshuis Over Entinghe, Entingheweg 13 in Dwingeloo. (de datum op bijgaande poster is dus verschoven naar 27 september a.s.).

Bestonden de essen en de groenlanden er eeuwenlang uit kleine percelen, vanaf de jaren 1920 ging door schaalvergroting het gehele gebied op de schop. Hierbij veranderde het landschap rond de dorpen in de gemeente enorm: akkers werden samengevoegd, wegen werden verlegd, houtwallen verdwenen en nieuwe bosschages kwamen ervoor terug.

Hanskamp laat tevens het temmen en vergraven van de Dwingelerstroom omstreeks 1930 de revue passeren, alsook de ontginning van natuur in het buitengebied voor nieuwe boerenbedrijven en de aanleg van de eerste nieuwbouwwijken midden jaren ’50.

De presentatie begint om 19.30 uur en is gratis voor donateurs van Dwingels Eigen. Andere bezoekers betalen € 2,00. Vooraf aanmelden is niet nodig.