De Stichting - Buurschappen - Bezienswaardigheden - Foto's - Gerealiseerde projecten - Periodieken
Agenda - Contact - Links

Stichting Dwingels Eigen,

de cultuurhistorische vereniging van Dwingeloo


Alle medewerkers van de Stichting zijn vrijwilligers. Zij werken met vol enthousiasme aan de volgende doelstellingen:

- Het behartigen van de historische en culturele belangen in de voormalige gemeente Dwingeloo en de kennis daarvan bevorderen,
- Het behouden en/of weer oprichten van historische monumenten in de voormalige gemeente Dwingeloo,
- Het bewaren van het culturele erfgoed van Dwingeloo en de belangstelling daarvoor stimuleren,
- Het gebruik van de streektaal bevorderen in de ruimste zin van het woord.

Wij proberen die doelstellingen te bereiken door:

- Het verzamelen en bewaren van oudheidkundige voorwerpen die betrekking hebben op de voormalige gemeente Dwingeloo,
- Het uitgeven van publicaties over de voormalige gemeente Dwingeloo op het gebied van historie, cultuur en streektaal,
- Het vastleggen op schrift en op band van het plaatselijke spraakgebruik, plaatselijke gebruiken, enzovoort,
- Het verzamelen en bewaren van foto’s, ansichtkaarten, en andere documentatie van boerderijen, landschappen,
en bijzondere gebeurtenissen in de voormalige gemeente Dwingeloo,
- Het organiseren van tentoonstellingen, excursies, voorstellingen en lezingen.

De Stichting Dwingels Eigen kan deze doelstellingen alleen dan verwezenlijken, wanneer zij beschikt over voldoende geldmiddelen. Deze worden verkregen uit:

- De bijdrage van donateurs,
- Kalenderverkoop,
- Schenkingen,
- Legaten en erfstellingen.